Rezystory Metalizowane Jantzen Audio MOX 5W do zwrotnic głośnikowych

Rezystancja (Ω / ohm)
Moc znamionowa (W)