Drut 7x0,63mm

Cewka na wosku z drutu Litz od Jantzen Audio jest jedyną na rynku impregnowaną woskiem cewką z drutu litz. Zaletą cewek drutowych Litz jest to, że mają wiele korzystnych właściwości cewek na bazie folii, ale są mniejsze. Mają również niższą cenę w porównaniu do cewek taśmowych. W zależności od konkretnej konstrukcji zwrotnicy, te cewki z drutu litz mogą być dobrym substytutem cewek taśmowych. Drut Litz umożliwia cewkom indukcyjnym minimalizację efektu naskórkowości i obniżony opór, co z kolei zapewnia bardziej dynamiczne brzmienie. Impregnacja woskiem utrzymuje uzwojenia na miejscu i eliminuje zniekształcenia i efekt mikrofonowy. Cewka woskowa Litz Wire Wax oferuje lepszą dynamikę i lepszą (większą) powierzchnię do przemieszczania się elektronów (w porównaniu do cewek jednożyłowych typu drutowego).
Indukcyjność (mH)
Rezystancja cewki (Ω)
Rodzaj cewki
105PLN 522PLN